banner171

Neden Kudüs?

Bilindiği üzere 3 Semavi din için de kutsal şehir sayılır Kudüs. Yahudiler için Hz. Davut Kudüs’ü başkent ilan etmiştir ve Hz. Süleyman ilk tapınağı yine burada inşa ettirmiştir. Hristiyanlar için ise Hz. İsa’nın Kudüs’te çarmıha gerildiğine inanılmaktadır. Hâlbuki Hz. İsa çarmıha gerilmemiş, Allah (cc) tarafından Kudüs’te göğe yükseltilmiştir. Son olarak Müslümanlar için ise Kudüs, ilk kıblemiz, ikinci mescidimiz ve üçüncü haremimiz Mescid-i Aksa’yı bağrında barındırmaktadır.

Gelgelelim Yahudi ve Hristiyanlar gerçek dinlerinden uzaklaştığı, kutsal kitaplarını tahrif ettiklerinden dolayı Kudüs şehri Allah katında tek din olan İslam hüviyetindedir. Olmaya da devam edecektir. Cenab-ı Allah, Al’i İmran suresi 19. Ayette şöyle buyurmuştur;

“Muhakkak ki Allah katında (yegâne) din, İslâm'dır! Kendilerine kitap verilenler(Yahudi ve Hristiyanlar), ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki hasetten dolayı ihtilâfa düştüler. Artık kim Allah'ın ayetlerini inkâr ederse, artık şüphesiz ki Allah, hesabı pek çabuk görendir.”

Filistin davasına ve özellikle Kudüs’e yardım etmeliyiz. Neden mi?

Çünkü Kudüs, İsra ve Miraç mucizelerinin gerçekleştiği beldedir. Peygamber Efendimiz (sav) Mescid-i Aksa’da bütün peygamberlere namaz kıldırmış ve Allah (c.c) nün huzuruna buradan çıkmıştır.

Çünkü Kudüs, 400 yıl Osmanlı himayesinde kalmış ve bu döneme ait yüzlerce tarihi eseri içinde barındıran bir İslam şehridir. Bu eserlerin birçoğu camii ve mescitlerden oluşmakta ve Kudüs’ün İslami kimliğini yansıtmaktadır. Bu eserlerin yok olması Kudüs’ün İslam kimliğinin yok olması demektir.

Çünkü Kudüs halkı her geçen gün işgalci İsrail devleti tarafından bilinçli bir şekilde yoksullaştırılmaktadır. (Kudüslü Müslümanların % 80’i yoksullukla mücadele etmektedir.)

Çünkü Kudüs ve civarında yaşayan Filistinli Müslümanların evleri yıkılmakta, işyerleri kapanmakta, tarım arazileri işgalciler tarafından yakılmaktadır.

Çünkü Kudüs’ün İslami kimliği yok edilerek Yahudileştirilmek istenmektedir.

Çünkü Kudüs’te her gün insan hakları ayaklar altına alınmaktadır. Dünyanın gözü önünde hemen her gün sokak ortasında yargısız infazlar yapılmaktadır.

Çünkü Kudüslü Müslümanlar İslam ümmetinin onuru olan Mescid-i Aksa’yı canları ve malları pahasına korumaktadır. Sırf Mescid-i Aksâ’ya yakın olduğu için oturdukları küçük ve bakımsız evlerine milyon dolarlık teklifler getiren Siyonistlere evlerini satmamakta ısrar etmektedirler.

Çünkü Kudüs, müminlerin unuttuğu fakat gayrimüslimlerin hiç boş bırakmadığı bir yerdir.

Çünkü Kudüs, ne zaman Müslümanlar tarafından yönetilse dünyaya huzur hâkim olmuş ve masum kanı akıtılmamıştır. Kudüs 1917 yılından beri Siyonizm işgali altında ve dünyanın her yeri masum insanların kanıyla boyanmış vaziyettedir.

Çünkü Kudüs, haksız bir işgal altındadır.

Çünkü Kudüs kurtulursa dünya kurtulur.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Halil İbrahim Gündoğdu
Halil İbrahim Gündoğdu - 4 ay Önce

Miraç olayı masaldır.Bu masala döndürüp döndürüp insanların önüne getirmek Kuran ile alay etmektir…!
Peygamber Allahı görmemiştir.Peygamber diğer peygamberlere namaz kıldırmamıştır.Gökyüzüne çıkmamıştır.Kuranda asla ve asla Kudüs diye bir yer geçmez….!
Mescidi aksa bir cami ismi değil,uzaktaki mescit demektir.Kudüsteki mescidi aksa cami emeviler döneminde yapılmıştır.Kuranı Kerim’de miraç ile alakalı nokta kadar dahi bir ifade yoktur….!
Bir şeyleri kutsamak adına Kuranı tahrif etmemek lazım..!
Filistinde yapılanlar bir vahşettir evet..!
Ama Kudüsün bir kutsallığı yoktur…!
İnsani olarak tavır koymak başka uydurulmuş şeylere dini alet etmek başka…!
Doğu Türkistan’a ses çıkaramayanlar Kudüsü kutsayıp Filistin’i ağzından düşürmüyorlar..!
Siyasi meseleleri dine bağlayıp hak talep etmek Hristiyanlara benzemekten başka bir şey değildir..!
Sen alınca fetih oluyor başkası alınca işgal…!
Hiç kimse başka biri gibi inanmak zorunda değil.Zulmünyapan ister Hristiyan olduğunu ister İslam olduğunu iddia etsin bir birinden farkı yoktur.Dini söylemler kimseyi haklı kılmaz….!

banner208

banner148

banner150

banner153